Opinie: Vertrouwen we op het vermogen in de kerk of op God?

De Protestantse Kerk stelt vanaf dit jaar de eis dat kerkelijke gemeenten meer inzichtelijk maken wat de actuele waarde is van hun bezit. Geert Benedictus vindt de centralisatie en regelgeving vanuit ‘Utrecht’ niet juist.

Geert Benedictus vindt dat we in de kerk gemeenteopbouw moeten laten plaatsvinden door geloofsopbouw. ‘Het evangelie van Christus is de Bron.’

Geert Benedictus vindt dat we in de kerk gemeenteopbouw moeten laten plaatsvinden door geloofsopbouw. ‘Het evangelie van Christus is de Bron.’ Foto: Shutterstock

Zo tegen het einde van mijn ambtstermijn van ouderling-kerkrentmeester vindt de discussie plaats over het vermogen in de kerken. Voor mij is dit daarom ook een moment om de balans op te maken. Wat is mijn rol geweest? Die van het organiseren en in stand houden van een kerkelijk instituut óf het financieel faciliteren van een geloofsgemeenschap?

Nieuws

menu