Opinie: Waar is de vechtersmentaliteit van De Saad?

Het is onbegrijpelijk dat bestuur en directie van christelijke mavo De Saad in Damwâld de school definitief willen sluiten. Dit past niet bij de overtuiging en vechtersmentaliteit die de school vele jaren heeft laten zien.

Toen het besluit bekend werd dat De Saad ging sluiten, hingen de hekken nog vol met steunbetuigingen aan de docenten die vanwege het coronavirus thuis moesten werken.

Toen het besluit bekend werd dat De Saad ging sluiten, hingen de hekken nog vol met steunbetuigingen aan de docenten die vanwege het coronavirus thuis moesten werken. Foto: Jan Spoelstra

Maandag 20 april. Een appje, een berichtje. ‘Heb je het al gehoord?’ Vervolgens de brief van bestuur en directie van De Saad. Het bericht om de deuren van De Saad per 1 augustus 2020 te sluiten heeft meer weg van een overrompelingstactiek om leden, ouders en leerlingen te informeren over dit voorgenomen besluit. Het woordje ‘voorgenomen’ staat nadrukkelijk een aantal malen in de brief. Maar de media koppen nog dezelfde dag: ‘Sluiting mavo De Saad’!

Vanaf dat moment gaat dit bericht een eigen leven leiden. Niemand heeft er meer grip op. In de brief staat: ‘Het bestuur zou graag de leden van de vereniging raadplegen over haar voorgenomen besluit en een ledenvergadering beleggen. Helaas is het in de huidige tijd met maatregelen tegen het coronavirus niet mogelijk deze vergadering uit te schrijven en een bijeenkomst op school te organiseren.’

Leden en ouders staan zo buitenspel. Hebben bestuur en directie überhaupt wel nagedacht over een andere, creatieve manier om dit wel te kunnen doen? Je moet elkaar voor zo’n belangrijke beslissing toch recht in de ogen kunnen kijken? Schriftelijke reacties en vragen kunnen tot uiterlijk 1 mei 2020 gesteld worden. Begrijp/lees ik dit nu goed? Is dit een juiste voorstelling van zaken? Is dit eerlijke communicatie?

‘Met elkaar, voor… de leerlingen!’ Jarenlang was dit ons motto. We staan in de regio bekend als een school waar de leerling gekend wordt. Korte lijntjes naar thuis, basisscholen en het vervolgonderwijs. Zorgvuldig opgebouwde vertrouwensbanden, want je wilt dat iedere leerling een goed plekje krijgt waar hij/zij zich thuis voelt. Elk kind is uniek.

Christelijke Mavo De Saad in Damwâld verliest op termijn haar unieke positie als laatste zelfstandige mavo van Fryslân. https://t.co/i7wtSjJvDz

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) April 20, 2019

We hebben ons sterk gemaakt voor kinderen die om wat voor reden dan ook tussen wal en schip waren terechtgekomen. De Saad wilde ook (of juist daarom) kinderen een nieuwe kans, een nieuwe start geven. Velen zijn bij ons opgebloeid. En daar doe je het toch voor.

Achtste vak

Ouders hadden vertrouwen in ons zorgsysteem. Als kleine zelfstandige school waren we in staat om ons te onderscheiden van andere scholen. Het achtste vak is zo’n uitvinding, waardoor leerlingen in meerdere vakken examen konden doen. In navolging van De Saad zijn ook andere scholen hiermee begonnen. Sommige leerlingen werden in staat gesteld om de mavo in drie jaar af te ronden (het zogenoemde sprinten).

De bekendheid van De Saad reikte zelfs tot in Den Haag. Er werd bij ons een nieuw praktisch vak voor de theoretische leerweg ontwikkeld. Dit vak is uiteindelijk door het ministerie van OC&W erkend als landelijk eindexamenvak. Voor de ‘doeners’ onder de leerlingen is dit ideaal en het sluit aan bij het mbo.

Voor leerlingen van de onderbouw werden in datzelfde kader de @-vakken bedacht. Er was ruimte voor (auto)techniek, ICT, ondernemen, creativiteit en sport. Door dit scala aan mogelijkheden konden leerlingen ontdekken waar hun interesse lag. Ja, de leerling staat centraal in het onderwijs.

De fusie tussen christelijke mavo De Saad in Damwâld en de openbare scholengemeenschap Piter Jelles was bijna rond, tot de definitieve leerlingaanmeldingen binnenkwamen. Die waren dermate laag dat De Saad deze zomervakantie plots de deuren sluit. https://t.co/LWFeC8HibG

— Friesch Dagblad (@frieschdagblad) April 21, 2020

Met het aantreden van een nieuwe directeur per 1 juni 2017 breekt een ander tijdperk aan voor De Saad. De bestuursopdracht was zwaar, maar helder: groeien tegen de krimp in; zorgdragen voor de toekomstbestendigheid van de school. En het borgen van kwaliteit en identiteit. Dit heeft de huidige directeur niet kunnen waarmaken.

Leerlingenaantallen variëren ieder jaar opnieuw, zeker bij een regioschool als De Saad, waarbij leerlingen uit verschillende randdorpen komen. Het is de kunst om je niet door prognoses te laten demotiveren. Met lef en creativiteit heeft De Saad zich altijd zelfstandig een weg door onderwijsland gebaand. Financieel werd niet in problemen, maar in oplossingen gedacht. Bijna nergens staat zo’n goed geoutilleerde school, menig schoolleider was daar jaloers op.

De kracht van de school bleek uit de interne deskundigheid en de betrokkenheid van het voltallige personeel. De spandoeken van Myrthe en Esmée zijn daar het bewijs van. Dat bestuur en directie het voornemen hebben om De Saad definitief te sluiten en geen andere opties overwegen, is dan ook haast onvoorstelbaar. Dit past niet bij de overtuiging en de vechtersmentaliteit van De Saad.

Geartsje Visser-de Jong uit Wâlterswâld is oud-docent van De Saad

Nieuws

menu