Opinie: Zet een kwetsbare groep niet zomaar aan de kant

De gemeente Waadhoeke draagt 1,1 miljoen euro bij om het tekort bij Empatec op te lossen. Dat het sociaal werkbedrijf in zwaar weer zit, mag iedereen zich aantrekken, zei Tjeerd Cuperus van SAM tijdens de raadsvergadering.

In 2014 demonstreerden duizenden werknemers in de sociale werkvoorziening voor het behoud van hun banen. Deze foto is gemaakt in Den Haag.

In 2014 demonstreerden duizenden werknemers in de sociale werkvoorziening voor het behoud van hun banen. Deze foto is gemaakt in Den Haag. Foto: ANP

Toen ik de stukken van dit onderwerp las moest ik terugdenken aan een raadsvergadering van de raad van Menameradiel in 2016 of 2017. Ook toen werd Empatec besproken en uit de cijfers kwam naar voren dat de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West, het verbond tussen de gemeenten Waadhoeke, De Fryske Marren, Harlingen, Súdwest Fryslân, Terschelling en Vlieland, het lastig had.

Toen ik vragen stelde over de constructie dat de naamloze vennootschap Empatec (NV) dit verschil aanpaste werd hier nogal lacherig over gedaan. We hoefden niet als gemeente extra bij te dragen. De bijdrage per deelnemende burger hoefde zeker niet omhoog. We losten dit altijd op door de NV dit sluitend te laten maken.

Probleem

De gemeenteraad van Waadhoeke heeft in 2018 wel geconstateerd dat er een probleem was. Wat is hier mee gedaan? Goed, in 2019 is het bedrag van de gemeente per deelnemende burger verhoogd. Maar we zijn nu alweer wat verder en het probleem is nog niet opgelost.

Je moet geld niet op de eerste plaats stellen, je moet eerst naar het doel van Empatec kijken

Empatec zit dus nog steeds in zwaar weer. Schuldigen aanwijzen is voor de SAM-fractie niet de bedoeling. Ik ben zelf ook met de antwoorden op vragen akkoord gegaan. Laten we ons nu afvragen waarom we het sociale werkbedrijf ondanks de moeilijkheden toch in stand willen houden. Of zoals mijn collega-fractielid bij een kernteam-sessie opmerkte: je moet geld niet op de eerste plaats stellen, je moet eerst naar het doel van Empatec kijken.

Zinvolle toekomst

Dat doel is om een kwetsbare groep mensen een kans te geven op een zinvolle toekomst. We willen dat iedereen mee kan doen, invulling kan geven aan de dag of de week. Het doel van Empatec is het bieden van perspectief. Dat is waar het om draait. Als we het eens zijn over dat doel kunnen we praten over een oplossing voor het financiële probleem.

Het was een keuze van Den Haag waar veel mensen niet zo blij mee waren en wat tot gevolg had dat veel mensen achter de geraniums zijn verdwenen

Maar nu eerst een analyse. Door de invoering van de participatiewet is de toevoer van nieuwe mensen naar de Wet sociale werkvoorziening (WSW) afgesneden. Er komen geen nieuwe mensen meer bij. Een keuze van Den Haag waar veel mensen niet zo blij mee waren en wat tot gevolg had dat veel mensen achter de geraniums zijn verdwenen.

Lees ook: Waadhoeke buigt zich over toekomst van zwembaden binnen gemeente

De groep mensen waar Empatec met veel inzet voor aan de slag is wordt nu steeds kleiner. De landelijke bijdrage aan de WSW wordt door Den Haag steeds meer gekort. En de bijdragen die per gemeenten per deelnemende burger worden gedaan zijn langere tijd niet aangepast. De andere taken die zij voor de gemeenten hebben opgepakt binnen Empatec select en Pastiel zijn onderdelen die op zichzelf staan en de problemen bij de WSW mogen niet ten nadele gaan van deze taken.

Boetekleed

Aanwijzen van schuldigen is volgens SAM geen oplossing. Wij kiezen ervoor om op te komen voor de mensen die nu nog in de WSW zitten. Het aanwijzen van schuldigen heeft volgens ons geen zin. Als we dat wel gaan doen, wil ik als oud-raadslid in Menameradiel ook wel het boetekleed aantrekken. De gemeenten werden geconfronteerd met een participatiewet met goede bedoelingen maar waarbij de beoogde participatie van de doelgroep in het bedrijfsleven, bestuurlijke apparaten en zorg nooit gehaald werd. Het werd een drama.

Lees ook: Opinie: Waadhoeke in het groen? Nog even niet

Hopelijk komen de partijen na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 en de coalitiebesprekingen tot een betere oplossing. Er zijn zaken verkeerd verlopen en we hadden hier allemaal beter op in moeten spelen. We gaan nu vooruit kijken en SAM stemt daarom in met een versterking van het eigen vermogen van de gemeenschappelijke regeling Fryslân-West en dus met een eenmalige bijdrage van Waadhoeke van 1,1 miljoen euro.

Wij vinden, net als andere partijen, dat de gemeenteraden intensiever bij de financiën van Empatec betrokken moeten worden, zeker als daar meer geld bij moet

En de toekomst? Wij vinden, net als andere partijen, dat de gemeenteraden intensiever bij de financiën van Empatec betrokken moeten worden, zeker als daar meer geld bij moet. Die positie verdienen de raden, nu de gemeenten aandeelhouder zijn van de naamloze venootschap.

Ook moet er door de NV en de gemeenschappelijke regeling ingespeeld worden op de steeds kleiner wordende doelgroep voor het sociale werkbedrijf. Dit alles met als doel om kwetsbare burgers, ook in deze gemeente, niet aan de kant te laten zitten.

Tjeerd Cuperus is gemeenteraadslid voor SAM Waadhoeke

Nieuws

Meest gelezen