Overlastgevers en lastposten: het welbehagen in de ander is ver weg | Commentaar

Kerstdagen in kille context: het afgelopen jaar kenmerkte zich door onbehagen en onveiligheid voor velen.

Ria Kraa.

Ria Kraa.

Eigen comfort, veiligheid en macht nemen in het kerstverhaal een prominente plaats in. Het gehucht Bethlehem dat twee reizigers, van wie een hoogzwanger, onderdak ontzegt onder het motto ‘vol is vol’. Koning Herodes die verordonneert alle baby’s en peuters om te brengen vanwege het gerucht dat een van hen koningschap is aangezegd en daarmee zijn positie in gevaar zou brengen.

Nieuws

menu