Pak die polsstok, klim hoger en land samen aan de overkant: laten we samenwerken voor de toekomst | Column Ingrid van de Vegte

Haagse ontwikkelingen geven ook nu geen aanleiding tot vreugde, maar wel die van nabij. Steeds beter valt te zien hoe we het hier in Fryslân samen beter kunnen doen. Daarvoor is thans, zoals dat zo mooi heet, momentum.

Rutger Haanstra op het NK fierljeppen 2021 in Burgum.

Rutger Haanstra op het NK fierljeppen 2021 in Burgum. Foto: Henk Jan Dijks

Na mijn sombere vorige column – geen spoor te zien van hoognodig beleid en het vertrouwen in de befaamde kleine stappen onder nul, wat een hoop reacties opleverde en zelfs een interview – gaan we moedig voorwaarts.

Nieuws

menu