Dit artikel is vandaag gratis

Perk toerisme en recreatie in, dat is goed voor het milieu en rust en ruimte keren dan terug | Opinie

Speelparadijs bij Esonstad in 2018 in aanbouw. Foto: Marchje Andringa

Bedrijfsleven en overheid hebben de burger wijsgemaakt dat toerisme en het ultieme levensgeluk zo ongeveer hetzelfde zijn. Iedereen wil op vakantie. Maar voor deze collectieve waanzin wordt een hoge prijs betaald.

Volgens een recent rapport is het toerisme verantwoordelijk voor de uitstoot van 4300 miljoen ton (1 ton = 1000 kg) broeikasgassen per jaar. Dat is bijna 10 procent van de wereldwijde uitstoot. De onderzoekers vinden het vooral verontrustend dat er sprake is van een voortdurende en explosieve stijging. Er wordt geschat dat toerisme binnen vijftig jaar de grootste veroorzaker zal zijn van klimaatopwarming. Nieuw in dit rapport is dat zaken als bijvoorbeeld de bouw van vakantiedorpen, mobiliteitstoename of het boomvrij maken van skipistes ook zijn meegenomen in de berekening.

Nepstad

Jaren geleden moest het authentieke Oostmahorn plaats maken voor Esonstad. Een nepstad met een nepnaam gebaseerd op een uit de duim gezogen geschiedenis. Met dit weerzinwekkende bouwsel is eigenlijk een soort van karaktermoord gepleegd op het Friese platteland. Bovendien werd tijdens de bouw 16 miljoen kg CO2 de lucht in gepompt. Om vervuilend en natuurverstorend boottoerisme naar het Lauwersmeer en de Waddenzee nog meer te stimuleren is men daar nu bezig met de realisatie van een sluis. Het plaatsen van een vispassage moet de indruk wekken van goed natuurbeheer maar is in feite symboolpolitiek.

In Holwerd gebeurt iets soortgelijks. Daar zijn ze van mening dat een grootschalig toeristisch plan het dorp moet redden van een snel naderende ondergang. Het project moet vooralsnog 150 miljoen euro gaan kosten.

Duurbetaalde advies- of projectbureaus zeggen precies datgene wat de initiatiefnemers, geldverstrekkers of politici willen horen. Ze gebruiken kwalificaties als ‘duurzaam, ecologische meerwaarde, spinoff, unique selling point, fan ûnderen op, holistische benadering, iepen mienskip, win-win, boost, landschapsbeleving, integrale cocreatie, waddenpoort, biosfeer, waddenbeleefpunt, living lab, etalageproject, soft space, exportproduct, synergie, topattractie.’

Maar al deze prachtige kreten kunnen niet verhullen dat de Waddennatuur nog meer zal worden belast. En ook Holwerd aan Zee zal een enorme en onnodige CO2 voetafdruk achterlaten. Het project heeft bovendien een open einde en daarom zal die natuurbelasting en CO2 afdruk alleen maar groter worden.

Geen levensbehoefte

Vanwege klimaatopwarming is er wereldwijde overeenstemming dat we zoveel mogelijk af moeten van de verbranding van fossiele brandstoffen. Dit zal onvermijdelijk ook gaan gelden voor toerisme en recreatie. Toerisme is geen noodzakelijke levensbehoefte, dus we kunnen heel goed zonder.

Desondanks blijven de bestuurders van Noardeast-Fryslân toerisme en recreatie enthousiast financieren. De negatieve invloed van toerisme op natuur, milieu en klimaatopwarming speelt in de besluitvorming van coalitiepartijen CDA, VVD, FNP, S!N en CU helaas geen enkele rol. De aangrenzende Waddenzee wordt door hen gezien als een toeristisch wingewest waaraan maximaal geld moet worden verdiend.

Toch zal dat anders moeten. Het drastisch inperken van toerisme en recreatie heeft ook nog een ander voordeel : de rust en ruimte zoals we die ooit in deze gemeente kenden zal terugkeren.

Pier Tilma woont in Anjum

Nieuws

menu