Pestgedrag aanpakken vergt een alerte houding en een lange adem | Commentaar

Onderzoeken naar pesten tonen zonder uitzondering aan dat het een even geniepig als hardnekkig probleem is. Meer nog dan strafbaarstelling vergt het gedurige aandacht voor preventie.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Nederland telt ongeveer 350.000 kinderen die slachtoffer zijn van pestgedrag, schat het Nederlands Jeugdinstituut. Dat dit aantal niet of nauwelijks slinkt, komt deels omdat het door velen nog altijd over een kam geschoren wordt met plagen, met iets ‘dat nu eenmaal bij opgroeien hoort’, zelfs gezien wordt als iets ‘waar je sterk van wordt’. Volstrekt ten onrechte; studies tonen steeds opnieuw aan dat de gevolgen voor veel kinderen langdurig en ingrijpend zijn.

Nieuws

menu