De hiele wrâld as achtertún? Wy hoege net nei Tailân | Friese column Jaap Krol

Generaasje Z’ers beskôgen de hiele wrâld as harren achtertún en harren dispút oer hoe’t je dêr yn kuierje moasten koe gjin grinzen. Sjoch, wy hawwe ek ús ferskillen, mar wy hoege net nei Tailân ta om dat ússels dúdlik te meitsjen.

Jaap Krol.

Jaap Krol. Beeld: FD

Wy wiene nei Den Haach ta set om in ferfolch te jaan oan ús pasta frutti di mare -kompetysje. Dizze wedstriid duorret al in lytse njoggen jier en hat as doel de alderlekkerste spagetty frutti di mare oan te wizen. Slierten mei dêroan skulpen, moksels, seestjerren en garnalen is ús lievelingsiten, it leanet dus om yn eltse nije pizzeria in nij pantsje te probearjen. De kompetysje skeelt ek tiid, want de menukaart is sa trochnommen.