Populistisch geluid van de provincie Fryslân over stikstofplannen helpt niet | Commentaar

Friese coalitiepartijen zijn eensgezind. De richtinggevende rijksdoelen voor stikstofreductie per gebied noemen ze onuitvoerbaar. Met als conclusie: de provincie gaat verder met de eigen regionale stikstofaanpak. Dat kan nog een vervelend staartje krijgen.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

De bestaande Friese aanpak van de stikstofproblematiek richt zich op een gemiddelde vermindering van 25 procent, en een halvering in het zuidoosten, waar de Natura 2000-gebieden het meest te lijden hebben. De provincie gelooft daarmee te voldoen aan de stikstofwetgeving. Die zegt: halvering van de gehele uitstoot in Nederland én de achteruitgang stoppen bij 74 procent van de kwetsbare natuur per 2035.