Nationale protesten tegen de Europese Klimaatwet hielpen niet, want die kwam er uiteindelijk toch | Opinie

Het valt nogal tegen met de invloed van nationale parlementen op het Europese beleid. Ondertussen voert de Europese Commissie netjes de politieke dialoog.

Het Nederlandse parlement, de Eerste Kamer voorop, straalde altijd uit met enthousiasme het Europese beleid aan nationale parlementaire controle te onderwerpen.

Het Nederlandse parlement, de Eerste Kamer voorop, straalde altijd uit met enthousiasme het Europese beleid aan nationale parlementaire controle te onderwerpen. Foto: ANP

Het is al weer bijna twintig jaar geleden. Toen kwam een Europese Conventie bijeen om een ontwerp op te stellen voor een Europees grondwettelijk verdrag. Iedereen was vertegenwoordigd, ook de nationale parlementen. Het compromis dat daar werd gesloten en aan de basis lag van wat later het Verdrag van Lissabon werd: alle instellingen, ook de nationale parlementen moeten hun invloed op het Europese beleid zien toenemen. De vraag die toen al rees: wordt hier de vierkante cirkel nagestreefd?

Nieuws

menu