Provincie zet met intensieve geitenhouderijen de gezondheid van Friezen op het spel

Bij Boijl en Rinsumageast zijn plannen voor grote intensieve geitenhouderijen. Er zijn in de medische wereld grote twijfels over de gezondheidseffecten. Laten we in Fryslân alsnog de GGD-richtlijn volgen.

De vee-industrie vormt een groot risico voor de (wereldwijde) volksgezondheid, zoals ook door meerdere vooraanstaande (Nederlandse) virologen wordt aangegeven.

De vee-industrie vormt een groot risico voor de (wereldwijde) volksgezondheid, zoals ook door meerdere vooraanstaande (Nederlandse) virologen wordt aangegeven. Foto: ANP

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks, SP, D66 en 50PLUS hebben hierover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Fryslân. In het recente verleden is in Provinciale Staten (PS) meerdere malen gesproken over de geitenhouderij en de gevaren voor de volksgezondheid.

Nieuws

menu