Hoe veilig is een QR-samenleving echt? Er zijn veel gevaarlijke dode hoeken | Commentaar

Misplaatst vertrouwen in de coronapas door de overheid kan leiden tot onnadenkend gedrag bij burgers. Die moeten vooral de basismaatregelen in acht nemen.

Foto:

Foto: FD

Als er een ding uitsprong op de coronapersconferentie van dinsdagavond dan was dat wel het vertrouwen dat werd uitgesproken over de rol van de coronapas. Het gebruik van de QR-code wordt stevig uitgebreid op verschillende locaties waar de wet het toelaat. Het kabinet treft bovendien voorbereidingen om de wet aan te passen, zodat eventueel gebruik van de coronapas op het werk en in de zorg in de toekomst ook mogelijk wordt.

Nieuws

menu