Het gebeurt onder ieders neus maar we zien het niet: radicalisering is nog te veel een blinde vlek in het Noorden | Commentaar

Het deze week verschenen onderzoek naar groeiend extremisme in Noord-Nederland is buitengewoon verontrustend. Overheden en instituties zijn zich veel te weinig bewust van de snelle veranderingen ten slechte, laat staan dat ze hun krachten bundelen en er wat aan doen.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Jihadisme is de eerste gedachte die opduikt bij het woord ‘extremisme’: dat is iets dat uit het buitenland komt. Die gedachte vertroebelt het zicht op een onzichtbaarder variant van extremisme, die niet gekoppeld is aan een duidelijke ideologie of aan een zichtbare organisatie. Dat maakt het moeilijk om er grip op te krijgen, staat in de deze week verschenen Fenomeenanalyse Extremisme Noord-Nederland van de Rijksuniversiteit Groningen.

Nieuws

menu