De klimaatcrisis speelt zich inmiddels versneld af | Column

Branden teisteren de Canadese plaats Lytton.

Branden teisteren de Canadese plaats Lytton. Foto: ANP

Als je het nieuws van een willekeurig paar dagen bij elkaar raapt en van een afstandje beschouwt dan valt het op dat we in een zeer snel veranderende tijd leven. Maar hoewel sommige nieuwsberichten in een sneltreinvaart voorbij komt, lijken andere ontwikkelingen wel stil te staan. Het verschil in beweging is soms schrijnend om te zien.

De frequentie waarmee weerrecords aaneengeregen worden, is bijvoorbeeld adembenemend snel. Letterlijk in sommige gevallen, want de inwoners van het Canadese dorpje Lytton moesten vorige week halsoverkop vluchten toen tijdens een ongekende hittegolf een grote brand het complete dorp in de as legde.

Landklimaat

Het stadje ligt ongeveer op dezelfde hoogte en breedtegraad als het Duitse Frankfurt en kent in normale zomers een landklimaat zoals we dat kennen van zomervakanties in Oost-Europa en op de Balkan. Maar in plaats van een maximum van rond de 25 graden werd het er bijna 50 graden Celsius.

De hitte was zo intens dat de omgeving in brand vloog en de stad bereikte. De snelheid waarmee het vuur om zich heen greep verraste allen. Er was geen tijd voor blussen, spullen pakken of afscheid. De stad viel brandend op de hielen van haar bewoners.

De opeenvolging van dergelijke nieuwe klimaatfenomenen zijn groot. Terwijl de Nederlandse bevolking rijp gemaakt wordt om pas tegen het jaar 2050 alle klimaatmaatregelen klaar te hebben, speelt de film van de klimaatcrisis zich inmiddels versneld af.

Snelle aanpak nodig

Wat in ieder geval niet zo snel gaat, zijn de oplossingen voor de problemen die ons land teisteren. Voorop in deze file staan de Tweede Kamerpartijen die een kabinet zouden moeten formeren. Dat proces lijkt inmiddels eerder op een dronken, rumoerige stoelendans rond 150 zetels dan een bedachtzame maar voortvarende manier om tot een landsbestuur te komen. Bouw, boer en natuur vragen om snelle aanpak van de stikstofproblematiek maar de weinige aangedragen plannen lijken verdacht veel op maatregelen waar de rechter jaren geleden al een streep door zette.

Ook een duidelijke uitspraak van de Hoge Raad krijgt het kabinet zelfs niet in beweging om verdere uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Urgenda, de klimaatorganisatie die de zaak in eerste instantie aanspande, ziet zich genoodzaakt om een dwangsom te eisen om treuzelachtige ministers aan te sporen. Maar de regering zegt doodleuk dat het nakomen van het Urgendavonnis dit jaar geen halszaak is en ze liever naar de langere termijn kijkt.

Zo moet het kabinet straks wellicht honderden miljoenen ophoesten omdat het niet lukt beslissingen te nemen. De tijd tikt door, het land staat stil, we kijken er verbaasd naar.

Het lijken filmpjes waarin een te vermijden ongeluk langzaam wordt afgespeeld. Met hoofdrolspelers die in slow-motion elke keer weer de verkeerde beslissingen nemen. Rampenfilms, maar dan echt.

Sybrand Frietema de Vries is deskundige op het gebied van duurzame energie. Hij is verbonden aan de Energiewerkplaats Fryslân