De ravage langs de rivieren onderstreept hoe belangrijk het is dat Europa doorpakt met zijn klimaatplannen | Commentaar

Extreme regenval heeft het westen van Duitsland, het oosten van België en het zuiden van Nederland in een mum van tijd veranderd in rampgebied. Zulke extreme regenval is een toevalstreffer - maar dat de kans op zulke toevalstreffers groter is geworden, is allang bekend. Het onderstreept de urgentie van snelle beschermingsmaatregelen.

Beeld:

Beeld: FD

De uitzonderlijke regenval was voorspeld maar toch werden duizenden mensen deze week in hun slaap verrast door de razende snelheid van het stijgende water. Kabbelende beekjes en rustige rivieren veranderden in een kolkende, dodelijke vloed.

De teller staat intussen al boven de honderd doden, met nog tientallen mensen vermist. Duizenden zijn huis en haard kwijt, de materiële schade is nog lang niet te overzien maar zal in de vele honderden miljoenen lopen.

Een depressie die zeldzaam lang op zijn plaats bleef hangen leidde ertoe dat in een oogwenk meer regen viel dan normaal in twee maanden. Daarop was de infrastructuur langs de rivieren die via Duitsland en België naar Nederland komen niet toegerust. Niet in de buurlanden maar ook niet hier, onze reputatie op het gebied van hoogwaterbescherming ten spijt.

Maaswerken

Deze ramp kan als afzonderlijk geval niet rechtstreeks worden gelinkt aan klimaatopwarming - maar andersom is er al jaren consensus over dat door klimaatopwarming zich steeds vaker extreme weersomstandigheden zullen voordoen. Via verschillende programma’s is Nederland zich daarop aan het voorbereiden. Zeker na de overstromingen in 1993 en 1995 kwam het beleid in versnelling.

Het programma Ruimte voor de Rivier heeft onder meer gezorgd voor sterkere en hogere dijken en meer ruimte voor overloop en opslag van oppervlaktewater. Er is het Deltaprogramma 21e eeuw, waarvan het Hoogwaterbeschermingsprogramma deel uitmaakt. In het noorden wordt de Afsluitdijk wordt versterkt, in het zuiden worden de Maaswerken afgerond.

Dat laatste programma ging in 2005 van start en is nog niet afgerond; pas in 2027 is de einddatum voorzien. De situatie van afgelopen week was een te vroege test. Maar die onderstreepte de noodzaak van het hele scala aan werkzaamheden, van ontpoldering tot extra geulen, van hogere en sterkere beschermingswerken tot het verleggen van dijken. Het kost miljarden maar die uitgaven zijn laag in het licht van de ravage en het leed die alleen al met één enkele overstroming gepaard gaat.

Kwetsbaar

Het gebeurt niet zo heel vaak dat een natuurcatastrofe zo dicht bij komt. Droogte, branden en overstromingen zijn fenomenen die hier vooral bekend zijn via de media. De beelden uit het nabije Limburg, Eifel en België maken indringend duidelijk hoe nietig en kwetsbaar de mens en hoe groot de kracht van de natuur.

De paradox is dat diezelfde nietige mens wél in staat is dat complexe samenspel van natuur, milieu en klimaat zo veel geweld aan te doen dat de gevolgen ervan de beschaving ondermijnen. Het onderstreept andermaal dat Europa niet mag dralen met het uitvoeren van zijn eigen plannen, zoals deze week verwoord in Fit for 55.

Reageren? Mail naar: hoofdredactie@frieschdagblad.nl