Rechtbanktolken doen belangrijk werk, maar krijgen daar te weinig voor betaald | Opinie

Rechtbanktolken voeren momenteel actie omdat ze een hogere vergoeding willen voor hun werk. Het huidige tarief stamt uit 1981 en is volstrekt achterhaald, betoogt de Orde van Registertolken en -vertalers, de belangenbehartiger van de tolken.

Foto:

Foto: ANP

De opschudding die afgelopen woensdag is ontstaan nu de enige beëdigde tolken Fries weigeren nog langer voor de rechtbank en het gerechtshof in Leeuwarden te tolken, staat niet op zichzelf. In het hele land besluiten registertolken ervan af te zien hun opwachting te maken voor de gerechten in hun stad of regio. Reden is dat tolken nog altijd moeten werken voor een tarief dat stamt uit 1981 en dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich volstrekt onbuigzaam toont.

Schrijnend

Nieuws

menu