De rechten van Friestalige burgers zijn minder goed beschermd dan gedacht | Opinie

De wettelijke bescherming van de Friese taal is grotendeels geregeld in de Wet gebruik Friese taal. Wie goed leest, ontdekt echter dat deze wet het Fries onbedoeld juist achterstelt bij andere talen, stelt Henk Wolf.

De Friese vlag hangt uit in IJlst.

De Friese vlag hangt uit in IJlst. Foto: Shutterstock

Volgens twee belangrijke rechtsstatelijke principes mogen burgers alles doen wat niet door een wet verboden is, terwijl voor overheden precies het tegenovergestelde geldt: die mogen alleen maar doen wat ze in wetten is toegestaan of opgedragen om te doen, en verder niets.

Nieuws

menu