Regering moet haar voordeel doen met de inzichten van Remkes | Analyse

Woensdag presenteerde Johan Remkes zijn rapport Wat wel kan waar door velen met grote belangstelling naar werd uitgekeken. Remkes wil ‘het eerlijke verhaal vertellen’ en dat is ook wat hij doet. De regering kan er haar voordeel mee doen en moet nu aan de slag gaan.

Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof en Minister voor LNV Piet Adema tijdens de presentatie van Remkes' bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken tussen het kabinet en organisaties, waaronder die van boeren.

Christianne van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof en Minister voor LNV Piet Adema tijdens de presentatie van Remkes' bevindingen naar aanleiding van de stikstofgesprekken tussen het kabinet en organisaties, waaronder die van boeren. Foto: Phil Nijhuis

Ik vind het een indrukwekkend rapport . Allereerst betreft dat de toon. Zowel in zijn presentatie als direct al in het begin van het rapport erkent en benoemt Remkes de emotie, onzekerheid en angst bij de boeren. Je ziet dat ook terugkomen in het vervolg van het rapport als hij schrijft over het perspectief dat nodig is en ook als hij voorstellen noemt, mede afkomstig vanuit de landbouw, over hoe het beter kan.

Nieuws

menu