Remkes biedt boeren het noodzakelijke inzicht en een hoopvol uitzicht op mogelijkheden | Commentaar

Het advies om piekbelasters direct uit te kopen is inderdaad heftig. Het verhuizen of zelfs beëindigen van zo’n bedrijf dat soms al generaties in de familie is, is een emotionele, soms traumatische ervaring. Dat moet ruimhartig worden gecompenseerd.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Velen voelen zich in de steek gelaten. Belangrijke vragen werden maar niet beantwoord. De politiek was met zichzelf bezig. Mensen werden niet serieus genomen. Er werden opmerkingen gemaakt die pijn deden, die de indruk wekten dat niet alle mensen in ons land er evenveel bij hoorden. Of dat niet alle gebieden even waardevol zouden zijn.

Nieuws

menu