Roep agressie en geweld tegen politiek en journalistiek een halt toe | Commentaar

De helft van de wethouders, raadsleden en Statenleden heeft te maken met agressie en geweld. Ook voor veel journalisten is het dagelijkse praktijk. Die ontwikkeling is schrikbarend. Onze democratie dient beschermd te worden.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers, zoals wethouders, waterschapsbestuurders en Statenleden, nemen toe. Zowel de minder ernstige als ernstige incidenten. In 2014 had nog 23 procent ermee te maken, nu is dat 49 procent. Het gaat in de meeste gevallen om verbale agressie, daarna volgt bedreiging/intimidatie. Fysieke agressie omvat 3 procent van de incidenten. Dat alles blijkt uit de Monitor Integriteit en Veiligheid 2022 .

Nieuws

menu