De gemeente Súdwest-Fryslân maakt het dossier over Empatec ingewikkelder | Commentaar

Het verschijnen van het eindrapport over Empatec van de enquêtecommissie van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân, vorige week, heeft de situatie rond de sociale werkvoorziening er niet eenvoudiger op gemaakt.

Wybe Fraanje.

Wybe Fraanje. Foto: FD

Dat er iets moet veranderen aan de governance (het aansturen, besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen) van Empatec staat buiten kijf. Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015, waarbij het rijk de gemeenten meer taken gaf maar tegelijkertijd een bezuiniging oplegde, gaat het financieel slecht met Empatec.

Nieuws

menu