Schandelijke stikstofhandel laat zien dat kabinet ver is afgedreven van haar taak: bescherming van het leefmilieu | Column Sybrand Frietema de Vries

Natuurlijk mag je geen stukje Tata-Steel-vergunning leasen om in je achtertuin naftaleen, fenantreen en andere PAK’s uit te stoten. Maar toch gebeurt dat nu op het gebied van stikstof, stelt Sybrand Frietema de Vries.

Sybrand Frietema de Vries.

Sybrand Frietema de Vries. Beeld: FD

De stikstofhandel is op de keper beschouwd volstrekt onbegrijpelijk. Hoe kan het dat een vergunning die is afgegeven om een bepaalde vervuilende activiteit op één plek binnen bepaalde grenzen te ondernemen plotseling gebruikt kan worden op een andere locatie, voor een compleet ander doel?

Nieuws

menu