Scholen hebben geen wet nodig voor het beperken of zelfs verbieden van het gebruik van de smartphone in de klas | Commentaar

Scholen kunnen uitstekend zelf regels opstellen voor smartphones in de klas. Of zelfs het gebruik ervan verbieden. Of desgewenst telefoons ook in de kantine en op het plein in de ban doen. Daar is geen wet voor nodig.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Een goedkoop proefballonnetje noemden sommige van zijn collega’s het voorstel van CDA-Tweede Kamerlid René Peters. Wordt Den Haag soms niet al genoeg doorgedraaide regelzucht en millimetermanagement verweten? Maar Peters bleek een gevoelige snaar te hebben geraakt met zijn voorstel voor een verbod op smartphones in het klaslokaal. De ene na de andere leerkracht verhaalt over hoe de mobiele telefoon de sfeer op school is gaan beheersen. En niet ten goede. In deze krant pleitten ook leerlingen zelf voor een verbod.

Nieuws

menu