Dit artikel is vandaag gratis

Heeft het kleine Dantumadiel voldoende te bieden aan álle inwoners? Nee, en daarom is een herindeling of een fusie een betere optie | Opinie

Sportvisserij Fryslân en beroepsvissers van de Friese Bond van Binnenvissers doen onderzoek bij de vijver van het Dokter J. Botkepark in Damwâld, juni 2021. Foto: Marchje Andringa

Dantumadiel moet gaan voor een gemeentelijke herindeling. In de huidige kleine gemeenten vallen te vaak mensen net buiten de boot, in een grotere kan iedereen mee doen, betoogt Hilbrand Visser.

Het Botkepark in Damwâld wordt aangepakt. Tijdens een bewonderingsloopje door het park, sprak ik vorige week met iemand van de lokale werkgroep. Een betrokken en zeer actieve dorpsgenoot. Tijdens het praatje ging het al gauw over de lokale politiek en de naderende verkiezingen.

Deze vrijwilliger legde mij uit wat de waarde is van korte lijnen met de gemeente tijdens dit project. Hij kon snel en direct contact leggen met zowel de betrokken ambtenaar, als met de wethouder. Aangezien mijn partij voor een bestuurlijke fusie of gemeentelijke herindeling is, schetste de vrijwilliger hoe het zou moeten zijn om contact te leggen met een wethouder in een veel grotere gemeente. ‘Moet je niet willen!’, was zijn tip.

Verstandig?

Eerlijk is eerlijk, op zo’n moment vraag ik mij ook wel eens af of een grotere schaal van de gemeente wel verstandig is. Waarom de huidige vorm van ervaren ‘kleine kwaliteit’, het persoonlijke contact, op het spel zetten? Ook binnen mijn partij hebben we het vaak over de menselijke maat en aanspreekbaar willen zijn als lokale politiek.

En dan valt mijn oog op een online-artikel. Er wordt beschreven wat de gevolgen van een stoelendans kunnen zijn. Bij stoelendans ben je af als je niet snel genoeg op een stoel gaat zitten. Het spelconcept is dat er bij elke ronde stoelen te weinig zijn, diegene die de laatste stoel bemachtigt wanneer de muziek stopt is dé winnaar.

Stel dat van 1000 deelnemers na ronde één er 50 mensen ‘af zijn’. En wat nu als ‘af zijn’ gelijk staat aan bijvoorbeeld het verliezen van je baan, leven in armoede, als kind niet dezelfde kansen krijgen als leeftijdsgenoten? Hebben we in Dantumadiel als gemeente voor alle 1000 ‘deelnemers’ uit het voorbeeld een stoel bij onze stoelendans wanneer de muziek stopt? Het takenpakket van gemeenten is immers de afgelopen jaren steeds ingewikkelder geworden.

De minderheid is ‘af’

Zou je met een bestuurlijke fusie/herindeling voor gemeente Dantumadiel niet beter in staat zijn om - op basis van maatwerk - meer dan 1000 stoelen aan inwoners aan te bieden? De huidige discussie, gaat wat mij betreft nu te vaak louter over de ‘kleine kwaliteit’ die de meerderheid nu ervaart in onze gemeente.

Dat heeft zeker waarde (!), maar laten we als samenleving stilstaan bij de minderheid die nu te vaak ‘af is’ in Dantumadiel. Om de kansen voor deze groep gezinnen en met name de kinderen in deze gezinnen te vergroten, denk ik dat we er goed aan te doen om op korte termijn te fuseren of te komen tot een gemeentelijke herindeling.

Zo kan écht meedoen, in de vorm van winnen voor iedereen, namelijk bereikbaarder worden.

Hilbrand Visser is kandidaat-raadslid voor het CDA in Dantumadiel

Nieuws

menu