Betrek groen gas en stroom uit de regio, verkoop windstroom van Windpark Fryslân alleen aan de Friezen en voor een vaste lage prijs, en laat dorpen de ruimte met energie, en laat ze delen in de opbrengsten. Kortom, sluit een Fryske oer(gr)ienkomst | Opinie

De stappen die Friese gemeenten, provincie en Wetterskip zetten op gebied van energie en duurzaamheid zijn te klein. De Fryske Energie Alliantie wil een versnelling zien en roept nieuwe gemeenteraden en colleges op daarop in te zetten.

De oogst van de lisdoddes. In een proef wordt bekeken of dit gewas als isolatiemateriaal kan worden gebruikt of in de meubelindustrie.

De oogst van de lisdoddes. In een proef wordt bekeken of dit gewas als isolatiemateriaal kan worden gebruikt of in de meubelindustrie. Foto: Better Wetter

De achttien Friese gemeenten krijgen na 16 maart weer een nieuwe samenstelling van de gemeenteraad en een nieuw college. De komende raadsperiode zullen veel keuzes gemaakt moeten worden om ook in Fryslân bij te dragen aan het bereiken van de klimaatdoelen; afspraken die door alle gemeenten zijn ondertekend. Dat is een grote uitdaging en gaat over veel zaken: terugdringen uitstoot broeikasgassen, stikstofproblemen, PFAS, biodiversiteit, gebruik van grondstoffen, opwekking van duurzame energie en warmtetransitie.

Nieuws

menu