Steek dat asfaltgeld maar in spoor- en waterwegen, en dan ook in de 65 jaar oude HRMK-brug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden | Commentaar

Is de wederom kapotte HRMK-spoorbrug bij Leeuwarden niet tekenend voor de blinde vlek in Den Haag voor regionale infrastructuur? Schrap dat geld voor extra asfalt elders en bouw een aquaduct.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Zeker drie weken, maar naar verwachting drie maanden ligt de HRMK-brug over het Van Harinxmakanaal bij Leeuwarden eruit. Binnenvaart- en containerschepen die te hoog op het water liggen zullen andere routes moeten kiezen dan het traject Harlingen-Leeuwarden-Prinses Margrietkanaal v.v. Met als gevolg een uren durende vertraging. Een kostbare aangelegenheid.

De oorzaak is een kapotte hefcilinder. Die zorgt er normaliter voor dat de spoorbrug kan opendraaien voor scheepvaart. De HRMK-brug is namelijk het kruispunt van trein- en scheepvaartverkeer. Als de brug niet is opengedraaid rijden er treinen over. Dat kan nu gelukkig nog steeds, ondanks het defect.

Het Van Harinxmakanaal is een belangrijke doorgaande route voor de binnenvaart in Noord-Nederland. Het is niet de eerste keer dat de sector gehinderd wordt door het uitvallen van de brug. In 2017 bleef een stuk gereedschap achter in het draaimechanisme, dat vervolgens kapot ging. Na reparatie zou in 2018 groot onderhoud zijn gepleegd. Lang heeft de brug uit 1956 het niet gehouden.

De Friese politiek pleit al langer voor een aquaduct op dit kritieke kruispunt van trein en schip. Dat geeft ruimte aan woningbouw in het gebied en zou er voor zorgen dat de spoordienstregeling niet meer hoeft te worden aangepast op de scheepvaart, en andersom.

Wethouder Friso Douwstra van Leeuwarden noemde het defect ‘erg slecht nieuws voor Fryslân’. En verwees naar het pleidooi voor een aquaduct. Gedeputeerde Avine Fokkens zei in de Leeuwarder Courant snel weer een brief daarover richting Den Haag te sturen.

Het lijkt soms wel alsof provincies ver van de Randstad zes stappen harder moeten zetten, drie keer zo hard moeten lobbyen, of honderdduizend woningen extra moeten bouwen, voor een serieuze rijksbijdrage aan hun infrastructuur. De brug bij Scharster Rien, de Zuiderzeelijn of Lelylijn, de HRMK-brug, maar ook de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand: het zijn slepende of reeds gesloten dossiers.

Dat lijkt in schril contrast te staan met de wegverbredingen in het Westen en bodemloze putten als de Noord/Zuidlijn en Betuweroute. Niemand die daar nog de berekening durft te maken over wat het achteraf heeft gekost versus de opbrengsten.

Uit nieuw onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het thuiswerken een blijvertje is en we op flexibeler tijden naar kantoor zullen gaan. Dus zullen files niet meer hoeven te worden bestreden met meer asfalt.

Het is tijd dat een nieuw kabinet plannen voor nieuw asfalt afschaalt, en investeert in water- en spoorwegen. En daarbij ook ‘de periferie’ serieus neemt. 65 jaar oude spoorbruggen kunnen dan worden vervangen door moderne alternatieven zodat duurzamer vervoer minder belemmeringen kent en het gebruik ervan kan groeien.

Reageren? hoofdredactie@frieschdagblad.nl