Steun aan ouderen stopt niet bij de AOW | Commentaar

De AOW mee verhogen met het minimumloon zorgt ervoor dat ook bemiddelde ouderen meer geld krijgen. Maar gerichte inkomensregelingen voor arme ouderen zijn vaak te complex. Wellicht kan het kabinet beter kijken naar de kosten die ouderen hebben.

Henk van der Laan.

Henk van der Laan. Foto: FD

Het kabinet wil de armoede bestrijden door het wettelijk minimumloon eenmalig een flinke verhoging te geven. Hierdoor gaat ook een aantal uitkeringen, zoals de bijstand, evenveel eenmalig omhoog. De AOW is ook gekoppeld aan het minimumloon, maar het kabinet wil de AOW voor deze stijging loskoppelen. Bij reguliere stijgingen stijgt de AOW dan weer wel mee.

Nieuws

menu