Subsidiebeleid moet niet alleen op de kalender gericht zijn | Opinie

De regelgeving voor landbouw moet niet uitgaan van de context van het beheersen van de natuur, maar juist vanuit het beheer van de natuurlijke context, menen Sybrand Bouma en Eric Valk.

  
Het is vreemd dat na 30 augustus dan wel 15 september geen droge mest meer uitgereden mag worden op grasland, terwijl het bodemleven dan veel actiever is dan in het koude voorjaar.

Het is vreemd dat na 30 augustus dan wel 15 september geen droge mest meer uitgereden mag worden op grasland, terwijl het bodemleven dan veel actiever is dan in het koude voorjaar. Foto: Niels de Vries

Boeren zijn onmisbaar voor de biodiversiteit als beheerder van de bodemkringloop. Op onze landbouwbedrijven zien wij dagelijks de uitkomst van een functionele biodiversiteit van de bodem en alles wat zich daar omheen afspeelt. Niet verstoord door kunstmest of chemische ‘gewasbeschermingsmiddelen’ zoeken de natuurelementen continu naar een balans die juist door de boer wordt gekoesterd.

Nieuws

menu