Dit artikel is vandaag gratis

De Tall Ships Races in Harlingen verdienen de steun van de politiek | Opinie

Tall ship in Harlingen. Foto: FD

Fryslân is het afgelopen decennium behoorlijk op de toeristische kaart gezet. Naast de bekende meren en wadden hadden we het project Culturele Hoofdstad 2018. De beoogde impuls kwam en hoe! Het effect was groot ook na 2018. Dat was vooral te merken bij de vele MKB-bedrijven in de toerisme- en recreatiesector. Inkomen voor de gewone ondernemers in onze provincie. Dit blijft smaken naar meer en continuïteit.

Maar het is niet tijd om terug te kijken, we moeten vooruitkijken. We zijn nu in de jaren 20 van deze eeuw. Het is tijd voor nieuwe activiteiten en nieuwe impulsen voor deze jaren, voor onszelf als inwoners van deze provincie, en voor de vele gasten die wij jaarlijks mogen ontvangen. De Tall Ships races voor 2022 is een project wat daarbij hoort.

Succes

Harlingen en de Tall Ships races waren eerder een succes, in 2014 en 2018. In 2014 waren er 200.000 belangstellenden en in 2018 ruim 335.000 bezoekers. Harlingen zet zich steeds beter op de kaart. De Willem Barendsz is nagebouwd, we kennen de fontein in de haven en soms ontvangt Harlingen een cruiseschip. Niet langer is Harlingen alleen maar een mooie havenstad voor de visserijvloot en de boot naar Terschelling of Vlieland. Harlingen ontwikkelt zich als stad aan het Wad.

In 2022 speelt Harlingen weer een prominente rol als gasthaven van het maritieme evenement, waar jaarlijks tachtig tot honderd zeilgiganten aan deelnemen, met duizenden trainees uit ruim dertig verschillende landen. De financiering voor de Tall Ships 2022 is nog niet geregeld. Wij maken ons deze maand hard om samen met andere politieke partijen de financiering, een fatsoenlijke provinciale bijdrage, te organiseren. De jaren 20 van deze eeuw zijn begonnen en laten we daarvan een succes maken voor eigen inwoners en toeristen.

Meerwaarde

De Gemeenteraad van Harlingen heeft reeds een bedrag gereserveerd. Mooi dat we als fracties in verbinding en samenspraak dit initiatief kunnen steunen. Hoe we meerwaarde laten zien van lokale worteling en provinciale vertegenwoordiging van onze politieke partijen.

Johan Tjalsma is fractievoorzitter CDA Fryslan, Hendrik Sijtsma is fractievoorzitter CDA Harlingen, Klaas Kielstra is fractievoorzitter VVD Fryslan, Gerrit Jan de Vries is fractievoorzitter VVD Harlingen

Nieuws

menu