Alleen radicaal tempo maken met schoon water kan nóg een crisis, erger dan die met stikstof, voorkomen | Commentaar

‘Goed water goed geregeld’. Het is een te optimistische titel van een gitzwart advies aan het kabinet: de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur vindt dat Den Haag véél te weinig doet voor schoon water. En dat is zo: meer tempo en minder vrijblijvendheid zijn nodig.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Te laat. Volgend jaar komt er een tussenevaluatie om te zien ‘of we nog op de gewenste koers liggen’ om in 2027 de doelen uit de Europese Kaderrichtlijn Water gehaald te hebben. Dat schrijft Wetterskip Fryslân in het Waterbeheerprogramma 2022-2027. Is het nog nodig om dat te doen? Nu al is het antwoord al duidelijk: niemand in Nederland ligt op koers, en Fryslân ook niet.