De moleculaire revolutie: het effect van een Theoloog des Vaderlands | Commentaar

Invloed heeft de Theoloog des Vaderlands niet of nauwelijks. Maar daarover niet getreurd. In ‘eigen huis’ kan degene die de titel draagt een nuttige, prikkelende en schurende rol spelen.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Een stoorzender zijn, dat was het voornemen van Thomas Quartier toen hij een jaar geleden werd benoemd tot elfde Theoloog des Vaderlands. Met vluchtelingen en pacifisme als speerpunt had hij geen actuelere thema’s kunnen kiezen. Kort na zijn aantreden brak de oorlog in Oekraïne uit en verdiepte de asielopvang zich tot crisis. Hij haalde zich een vracht kritiek op de hals met zijn compromisloze pleidooien tegen wapengeweld en voor grenzeloze gastvrijheid.

Nieuws

menu