Tien jaar na rechtsgang Urgenda is er nog veel te weinig gebeurd | Commentaar

Het is beschamend hoe weinig voortgang er is geboekt met maatregelen die klimaatopwarming remmen. Laat zowel overheid als burger een voorbeeld nemen aan de onvermoeibaarheid waarmee Urgenda-kartrekker Marjan Minnesma blijft hameren op zowel doorpakken als hoop.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Tien jaar geleden spande de stichting Urgenda een rechtszaak aan tegen de staat. Omdat Nederland internationale klimaatafspraken ondertekent maar ze vervolgens niet uitvoert. Het werd een lange lijdensweg in drie delen: elke keer liep het uit op een uitbrander aan de staat en elke keer rekte de staat de juridische weg zo lang mogelijk.