Titus Brandsma is belangrijk voor de Friese taal, taalemancipatie en de persvrijheid volgens commissaris van de Koning Arno Brok | Opinie

Pater Titus Brandsma heeft geijverd voor het gebruik van de Friese taal in onderwijs en kerk. Het is belangrijk geweest voor de positie die het Fries nu nog steeds heeft. Zijn inzet voor de persvrijheid is tevens actueel. Net als in de periode voor de Tweede Wereldoorlog staat deze onder druk.

Het Sint Pietersplein in Rome tijdens de heiligverklaring van Titus Brandsma.

Het Sint Pietersplein in Rome tijdens de heiligverklaring van Titus Brandsma. Foto: Lodewijk Born

Thuis, in Fryslân is het Fries als voertaal allang geen gunst meer, maar een recht. Dat recht werd ruim zeventig jaar geleden op Kneppelfreed in Leeuwarden op straat bevochten.

Nieuws

Meest gelezen

menu