Titus Brandsma's erfenis is zijn boodschap van onvoorwaardelijke liefde voor ieder mens afzonderlijk, en voor alle mensen zonder uitzonderingen | Commentaar

Van heiligen moeten protestanten van oudsher niets hebben. Maar dat de heiligverklaring het verhaal van Titus Brandsma zo breed onder de aandacht heeft gebracht, zal een blijvende inspiratie voor zeer velen zijn.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het 'Friesch Dagblad'. Foto: FD

Guido de Brès schreef in 1561 de Nederlandse Geloofsbelijdenis en wond er geen doekjes om. Jezus Christus is de enige Middelaar en Voorspraak bij God. Dat in de kerk de gewoonte was gegroeid om sommige gelovigen uit te roepen tot heiligen en hen aan te roepen als voorbidder is een verwerpelijk gebrek aan vertrouwen. Die ‘heiligen’ zouden dat zelf nooit gewild hebben en hun heiligverklaring is juist een ontering van hun leven en overtuigingen.

Nieuws

menu