Toerisme gaat niet samen met de Wadden, want duurzaam toerisme bestaat niet | Column Pier Tilma

Het Waddengebied is een van de weinige gebieden waar de natuur nog haar gang kan gaan. Je zou dus verwachten dat met dit gebied zuinig wordt omgesprongen. Niets is minder waar. Kijk maar naar het plan Holwerd aan Zee.

De beelden Wachten op hoog water van kunstenaar Jan Ketelaar bij Holwerd. Op de voorgrond moet de doorsteek door de waddendijk komen, is het plan.

De beelden Wachten op hoog water van kunstenaar Jan Ketelaar bij Holwerd. Op de voorgrond moet de doorsteek door de waddendijk komen, is het plan. Foto: Neeke Smit

Het begon al in 1969. Toen werd het Waddengebied drastisch ingeperkt door het domweg afsluiten van de Lauwerszee. Vooral een drammerig Fryslân heeft er destijds voor gezorgd dat dit voor de Wadden rampzalige plan werd gerealiseerd.

Nieuws

menu