De provincie kijkt toe hoe de RUG het Fries te grabbel gooit. Tijd om de universitaire opleiding in de wet vast te leggen | Commentaar

Geen nieuwe hoogleraar Fries, geen zelfstandige master: de Rijksuniversiteit Groningen laat de frisistiek rustig doodbloeden. Gedeputeerde Poepjes verzaakte voet bij stuk te houden. Om geen stervensbegeleider te worden, moet ze in de herkansing op haar strepen staan.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma.

Dat er voor het eerst in ruim tachtig jaar geen geschikte kandidaat voorhanden was voor de leerstoel Friese taal- en letterkunde aan de RUG is een blamage. De datum van Goffe Jensma’s emeritaat kwam voor niemand op de Letterenfaculteit als een verrassing. De aanwas van jong talent in de frisistiek is met andere woorden al jarenlang veronachtzaamd, ook door de RUG.

Nieuws

menu