Pas op dat je straks niet zomaar een vakje rood kleurt zonder de verkiezingsprogramma's te lezen, zeker niet bij het waterschap | Column

Zou Mark Rutte weten waar hij op stemt als hij straks blindelings het vakje van een partijgenoot rood kleurt op het stemformulier voor het waterschap?

Wybe Fraanje.

Wybe Fraanje. Beeld: FD

De VVD in Hoogheemraadschap Delfland, waar Rutte woont, zegt in haar verkiezingsprogramma dat Nederland qua waterkwaliteit ‘niet het beste jongetje van de klas van Europa’ moet zijn. Die Kaderrichtlijn Water hoeven we dus niet zo serieus te nemen. Over veenweideproblematiek zegt de VVD inhoudelijk geen woord, terwijl een groot deel van het werkgebied uit veenweide bestaat. Wat er wel staat: water moet ‘op peil’ blijven. Ergo: ontwatering wat de klok slaat, zodat de inklinking en CO2-uitstoot onverminderd doorgaat.

Nieuws

menu