Van Kooten en De Bie en de bureaucratie | Analyse

Er is de laatste tijd veel kritiek op het functioneren van de overheid. Maar de ambtenaren in de sketches van Van Kooten en De Bie laten zien dat bureaucratie (en de kritiek er op) iets van alle tijden is.

Skyline van Den Haag met voor het Binnenhof en achter de gebouwen van vijf ministeries.

Skyline van Den Haag met voor het Binnenhof en achter de gebouwen van vijf ministeries.

Een terugkerende vaste rolverdeling tussen Kees van Kooten en de deze week overleden Wim de Bie was die van de rechtlijnige, bemoeizuchtige ambtenaar (Van Kooten) die een totaal overrompelde goedwillende burger (De Bie) in de problemen bracht. Zoals in de sketch waarin Van Kooten de nieuwe EU-regelgeving ten behoeve van de leefruimte van chocolade paashazen controleerde bij snoepwinkelier Wim de Bie , die meteen begon met het herschikken van de lekkernijen.