Nee, geen Russisch gas meer en ook geen gas uit kleine velden. Stop met oud politiek denken en verlaat de gasrotonde bij de eerste afslag | Opinie

We zijn te afhankelijk van Russisch gas. Dat inzicht dringt zich nu op, net als het besef dat onze betalingen de oorlogskas van Poetin vullen. De brede roep om ermee te stoppen is begrijpelijk. Maar waarom dringt de urgentie nu pas door?

Protest in Ternaard tegen gaswinning onder de Waddenzee, september 2021.

Protest in Ternaard tegen gaswinning onder de Waddenzee, september 2021. Foto: Marcel van Kammen

Uitermate teleurstellend, kenmerkend, verre van toekomstgericht en ‘oud denken’ is de reflex die nu optreedt. De reflex naar ‘meer gas’. ,,Win gas uit kleine gasvelden”, betoogde Tjeerd van der Zwan, burgemeester van Heerenveen en voorzitter van het platform van gemeenten met kleine gasvelden in de Leeuwarder Courant . Want ,,dat kan veilig” en ,,is nodig om de periode te overbruggen totdat we volledig over zijn op duurzame energie”.

Nieuws

menu