De uitslaande vogelgriep noopt tot een brede visie op de pluimveehouderij, waarbij ook het klimaat betrokken wordt | Commentaar

De overheid bezint zich op langetermijnbeleid pluimveesector en moet daarin ook rekening houden met klimaat en biodiversiteit.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Foto: FD

Meer afstand tussen pluimveebedrijven en minder dieren per bedrijf: een expertgroep pleit voor krimp. De overheid moet vooral hun advies overnemen om niet alleen de sector zelf te helpen, maar ook natuur en klimaat.

Nieuws

menu