Hoe kan de balans in de natuur worden hersteld? Niet alleen met vrijwilligheid en gesprekken: doorpakken en duidelijkheid is nodig | Opinie

Een sloot bij Tzummarum. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn in het kader van ruilverkaveling veel sloten rechtgetrokken om efficiënter te kunnen werken.

Een sloot bij Tzummarum. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog zijn in het kader van ruilverkaveling veel sloten rechtgetrokken om efficiënter te kunnen werken. Foto: Catrinus van der Veen

Met daadkrachtig bestuur is na de Tweede Wereldoorlog de landbouw gemoderniseerd, in die tijd was dit hoognodig. Nu leiden vergaande intensiveringen tot verschillende ongewenste nevenwerkingen. Ook nu kan overheidsingrijpen ontwikkelingen in gang zetten, het wachten is op politieke moed.

Na de Tweede Wereldoorlog was de landbouw in een desolate toestand. Kleine bedrijven waar de arbeidsomstandigheden ontzettend slecht waren. De hongerwinter had diepe sporen achtergelaten. Er lag een enorme opgave en dankzij daadkrachtig bestuur werden problemen aangepakt. Het was de basis van de huidige landbouw.