Dit artikel is vandaag gratis

Heb ook aandacht voor vrouwenrechten op Internationale Dag van de Mensenrechten | Opinie

Laten wij 10 december op de agenda zetten om verder te bouwen aan een betere wereld waar mensenrechten, vrouwen- en mannenrechten zijn. Op die manier vieren we de Universele Mensenrechtenverklaring in haar volle betekenis.

Vrijdag staan vele organisaties over de hele wereld stil bij de Internationale Dag van de Mensenrechten. Er zijn vele initiatieven om de status van mensenrechten onder de aandacht te brengen. Maar hoe staat het met vrouwenrechten in 2021?

Een kleine greep uit de berichten van het afgelopen jaar: geen vast contract of verlenging vanwege zwangerschap; in het bedrijfsleven verdienen vrouwen 20 procent minder dan mannen; vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de politiek; in de afgelopen vijf jaar hadden ruim 95.000 vrouwen in Nederland structureel te maken met fysiek of seksueel geweld; steeds meer vrouwen sterven jaarlijks door femicide; door zoiets als ‘sexting’ worden meisjes onder druk gezet of uitgesloten en er heerst gevoeligheid rondom abortus.

Leidraad 73 jaar oud

Vandaag 73 jaar geleden werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. Dit document blijft tot op vandaag dé wereldwijde leidraad als het over mensenrechten gaat en daarom staan we ieder jaar stil bij de ‘Dag van de Mensenrechten’. Bij het opstellen van de Universele Verklaring stond het belang van de gemeenschap voorop. We vieren dit jaar ‘Mensenrechtendag’ in een tijd waarin mensenrechten, maar zo ook vrouwenrechten, wereldwijd onder druk staan.

Vanuit hedendaags perspectief is het moeilijk voor te stellen dat een groot deel van de wereldbevolking tot ver in de vorige eeuw rechteloos was. Is dit de reden waarom zoveel geschiedenis, geschreven door mannen, opnieuw onderzocht en herschreven moet worden? Simpelweg omdat vrouwen niet mee mochten doen?

Schrijfster en onderzoekster Nadine Akkerman speurde onlangs in het tv-programma Grote Vragen van de VPRO naar de rol van vrouwen in geschiedenis. De ontdekkingen die ze doet geven een heel ander beeld dan we kennen. ,,Als je een universiteit binnenloopt, word je bedolven onder mannenportretten van wetenschappers of hoogleraren. Dit betekent niet dat de vrouwen niet mee hebben gedaan of geen geleerde waren, dit is een vertekend beeld want vrouwen bedreven ook wetenschap.”

Je zou je kunnen afvragen welke geschiedenis we vandaag niet zullen schrijven en welke rechten vandaag de dag nog worden geschonden?

Els Veder-Smit

Mensen missen soms de essentie van deze dag. Wordt het tijd om naast rechten aandacht te vragen voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, ook in deze pandemie? Zou bijvoorbeeld Els Veder-Smit, volksgezondheidsdeskundige en de eerste Friese vrouw in het mannenbolwerk van politiek Den Haag, tevreden zijn met waar we nu in 2021 staan met vrouwenrechten?

Laten wij 10 december op de agenda zetten om verder te bouwen aan een betere wereld waar mensenrechten, vrouwen- en mannenrechten zijn. Op die manier vieren we de Universele Mensenrechtenverklaring in haar volle betekenis.

Ajla Jegic is medewerker van Tûmba, kenniscentrum discriminatie en diversiteit in Leeuwarden

Nieuws

menu