Een vruchtbare wisselwerking: streng beleid heeft effect op publiek imago en dat leidt weer tot nieuw beleid | Commentaar

Strenge plannen en beleid op het gebied van klimaat of gezondheid hebben een vliegwieleffect: ze zorgen voor een mentaliteitsverandering, en dat leidt op zijn beurt weer tot verdere beleidsmaatregelen.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Ria Kraa, hoofdredacteur van het Friesch Dagblad. Beeld: FD

Het wordt een harde dobber om het klimaatplan door het Europees Parlement te loodsen. De noodzaak om drastische stappen te nemen, wordt breed gedeeld. Het struikelblok in de discussie wordt, zoals altijd: wie betaalt voor wat. Het valt te hopen dat niet nationale deelbelangen de doorslag geven, maar het besef dat niets doen veel duurder uitpakt dan de kosten van de transitievoorstellen.

Nieuws

menu