Waardevrije wetenschap is vaak een illusie | Analyse

Als de wetenschap heeft gesproken, is het einde van de discussie daar. De wetenschap heeft het aureool van waardevrij te zijn en ontleent daaraan haar gezag. Maar hoe houdbaar is dat waardevrije bastion? Nadenken blijft altijd verplicht.

De grote misvatting is dat mensen als consument of ondernemer volstrekt rationeel handelen.

De grote misvatting is dat mensen als consument of ondernemer volstrekt rationeel handelen.

In deze krant stond in september een bespreking van een boek van Andreas Burnier. Het was een bloemlezing uit haar geschriften. Andreas Burnier is een pseudoniem voor C.I. Dessaur (1931-2002), die filosofie studeerde en hoogleraar criminologie werd in Nijmegen.

Nieuws

menu