Wacht Nederland de strafbank van Unesco? Voorkom deze beschamende vertoning: geen gasboringen onder het Wad | Opinie

Nederland is op eigen verzoek met Unesco een verplichting aangegaan om te zorgen voor het Wad. Met die verplichting neemt de regering het niet zo nauw. Dat kan niet, vinden de Statenleden Jochem Knol (GrienLinks) en Erik de Groot (PvdA).

De bodem in de Waddenzee kan dalen door gaswinning.

De bodem in de Waddenzee kan dalen door gaswinning. Foto: Shutterstock

Het unieke Wad heeft de wereld erfgoedstatus gekregen. Maar deze status komt onder druk te staan. Door de vele economische bedreigingen kan het Wad terechtkomen op de lijst van ‘Werelderfgoederen in gevaar’. Deze lijst bestaat uit 52 gebieden en monumenten die niet goed beschermd worden door hun regeringen.

Nieuws

menu