Waddenkust verdient grote investeringen, vinden commissarissen van de Koning in Fryslân en Noord-Holland. Hoeveel? Zeker 10 tot 15 miljard euro

We weten prima hoe je de bescherming tegen hoog water in het Waddengebied moet verbeteren: met hogere dijken. Maar een structurele verbetering voor de kust van de Wadden gaat ook over natuur en economie. Daar zijn grote investeringen voor nodig. Maandag 20 juni komen de ministers Harbers (I&W), Van der Wal-Zeggelink (LNV) en Jetten (Klimaat en Energie) naar de Toogdag voor de Wadden in Delfzijl om de verbetering van de Waddenkust te bespreken met bestuurders, ondernemers en belangenorganisaties uit de Waddenregio.

De Waddenkust

De Waddenkust Foto: Shutterstuck

De Wadden zijn van een onvergelijkbare schoonheid. Veel mensen genieten van het ongerepte landschap, de dijken, vissersboten, eilanden, zeehonden en grote groepen vogels. Op de veerboot begint je vakantie al. De Waddenzee is Unesco natuurgebied – het enige in Nederland! – en moet beschermd worden. Tegelijk zijn er veel activiteiten: belangrijke havens met veel industrie en overslag van goederen. Boeren kweken er pootaardappels van wereldklasse. Er liggen pijpleidingen, er wordt gas gewonnen, in de Noordzee zijn grote velden met windmolens op zee en de stroomkabels daarvan komen door of langs de Waddenzee. De Wadden zijn tenslotte ook enorm belangrijk voor onze bescherming tegen hoog water.