Wat is het Wad ons waard? Moet die kabel van een windpark op zee dwars door kwetsbare natuur van de Wadden en Schiermonnikoog? | Commentaar

Het verschil in kosten tussen de tracés Oost en West voor de zeewindparkkabel door de Waddenzee is 110 miljoen euro. Hebben we dat voor het Wad over? Zo ja, ontzie dan de kwetsbare flora en fauna op Schiermonnikoog en in de Waddenzee.

Peter Halbersma.

Peter Halbersma. Foto: FD

Hoeveel willen we betalen om het Waddengebied in stand te houden? Het is een vraag die blijft opkomen. Na de onderzeese gaswinning vanaf Ternaard is het dit keer bij de aanleg van een kabel van een windpark op zee naar het vaste land. Het voorkeurstraject is nu ‘West’. Dat betekent onder Schiermonnikoog door en ten oosten van Lauwersoog aan wal. Onherstelbare natuurschade lijkt het gevolg.

Nieuws

menu