Wat wij als Fryske mienskip nú nodig hebben is een visie op ‘it paad foarút’ of ‘hoe God Jorwert heroverde’

De provincie Fryslân voegt in het Fryske Programma Landelijk Gebied naast klimaat, water en natuur een vierde kerndoel toe, namelijk: een sociaaleconomisch vitaal platteland. Op basis van het plan constateer ik dat dit een afhankelijk platteland zal blijven.

Boerenlandschap in de Noardlike Fryske Wâlden.

Boerenlandschap in de Noardlike Fryske Wâlden. Foto: Marchje Andringa

Vanuit de mienskip kan iedereen een reactie geven op het nieuwe Fryske Programma Landelijk Gebied (afgekort FPLG). Een uitvoeringsprogramma waarvoor de provincie een bedrag van 4,5 miljard euro (!) vraagt van het rijk in de periode van 2024 tot 2035.