Wegkijken voor paalrot mag niet meer: er moet een ruimhartige en laagdrempelige regeling komen voor gedupeerde burgers | Commentaar

Zelden zijn oppositie en coalitie in Provinciale Staten en het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân zo eensgezind geweest. In het zicht van de verkiezingen, komende maart, sprongen de partijen unaniem in de bres voor gedupeerden van funderingsproblematiek in veenweidepolders.

Wybe Fraanje.

Wybe Fraanje. Foto: FD

Eindelijk is er zicht op enige overheidscompensatie van schade aan woningen als gevolg van paalrot. Waterschap en provincie hebben deze burgers te lang in de kou laten staan, zei een van de bestuursleden van Wetterskip.

Nieuws

menu