Weidevogels werden onvoldoende gecompenseerd voor De Haak en De Zuidlanden. Reden genoeg om niet meer aan andere broedgebieden te komen

De belofte om vervangende broedgebieden aan te leggen ter compensatie van De Haak en nieuwbouwwijk De Zuidlanden in Leeuwarden is maar voor een derde nagekomen. Die conclusie zou gedeputeerde Douwe Hoogland weerleggen, maar dat heeft hij nog altijd niet gedaan. Statenleden staat woensdag maar één ding te doen in het weidevogeldebat: vaststellen dat alle huidige broedgebieden in stand moeten worden gehouden.

Vogelgebied De Hounspolder waar vlakbij nieuwbouwwoningen komen.

Vogelgebied De Hounspolder waar vlakbij nieuwbouwwoningen komen. Foto: FD

Vorig voorjaar publiceerden wij ons rapport ‘Hebban Olla Vogala Nestas’, een onderzoek naar de weidevogelcompensatie voor De Haak om Leeuwarden en nieuwbouwwijk De Zuidlanden. De uitkomst was slecht. De opgave om vervangende broedgebieden te maken, vóór de aanleg van de weg en de bouw van de woningen, was maar voor een derde (!) nagekomen.